ประกาศ จำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่ม เพื่อเข้ามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ครั้งที่1 ปี2561

ประกาศ จำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่ม เพื่อเข้ามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ครั้งที่1 ปี2561

ผู้ทีมีรายชื่อเป็นตัวสำรองตามประกาศนี้ให้มารายงานตัว >> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561 ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวตามเอกสาร ให้ดาวน์โหลดเอกสารการทำสัญญาและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่อยู่นี้ >> ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2561 ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันมอบตัวและทำสัญญาประมาณ 55,400 บาท
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561 ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวตามเอกสาร ให้ดาวน์โหลดเอกสารการทำสัญญาและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่อยู่นี้ >> ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2561 ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันมอบตัวและทำสัญญาประมาณ 55,400  บาท
Read More
พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัตนาการเรียนรู่สู่งานวิจัยและนวัตกรรม 31 พ.ค. -1 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัตนาการเรียนรู่สู่งานวิจัยและนวัตกรรม 31 พ.ค. -1 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัตนาการเรียนรู่สู่งานวิจัยและนวัตกรรม 31 พ.ค. -1 มิ.ย. https://photos.app.goo.gl/8hOAc3Xvi4fgYa4t2  
Read More

แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต