พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ.รพ.ตร. และคณาจารย์ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้มีอุปการะคุณ ในการมอบ ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ จำนวน 5 ทุน ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สุธี ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์  ชั้น 1 วพ.รพ.ตร.
ประกาศ การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561

ประกาศ การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดการสมัคร และกำหนดการรับสมัคร ดูได้จากเอกสารดาวน์โหลด รับสมัครผ่านระบบ online เท่านั้นที่ https://nursepolice.job.thai.com ติดตามประกาศต่างๆได้ที่ https://nursepolice.thaijobjob.com ตั้งแต่ 15 มีนาคม - 17 เมษายน 2561 สำหรับบุคคลทั่วไปรับผ่านระบบ TCAS เท่านั้น  
Read More
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการ อ่านได้จากเอกสารดาวน์โหลด จำหน่ายใบสมัคร จำหน่ายที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 15.30 น. หรือดาวน์โหลดทาง website : www.nursepolice.go.th การรับสมัคร มาสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00
Read More

แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต