แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พิธีตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ห้องโถงชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พิธีตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ห้องโถงชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพทยานุรักษ์ ผบก.วพ. ประธานในพิธี ร่วมกับอาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาร่วมกันตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ห้องโถงชั้น ๑ วิทยาลัย พยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Read More
ประกันคุณภาพการศึกษา 2559
พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ.รพ.ตร.เข้ากราบขอพรปีใหม่ 2561  กับ นายกสภาการพยาบาล รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง