ธุรการกลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

 

 

 

 

 

ส.ต.ท.หญิง พิมพิชญา หญ้าวงช้าง
ผบ.หมู่-ลูกแถว

 

 

 

 

 

ส.ต.ต.หญิง พรรณผกา สืบเทพ
ผบ.หมู่-ลูกแถว