ฝ่ายพัฒนา ๑

 papansuda

พ.ต.อ.หญิงปภาณชุดา สุทธิแพทย์
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๑

 surachai

พ.ต.ท. สุรชัย แก้วพิกุล
รอง ผู้กำกับฝ่ายพัฒนา ๑

jirapat

พ.ต.ท. หญิง จิระพัชร์ หวังสุข
สว.ฝ่ายพัฒนา ๑

 

 

 

ร.ต.ต.หญิง นิสากร นามโคตร
รอง สว.(อก.)ฝ่าย พน.๑

 piengjai

ด.ต.หญิง เพียงใจ บุญทอง
ผบ.หมู่-ลูกแถว