ฝ่ายอำนวยการ

 

พ.ต.อ. รัชเดช  นันทพฤกษาเดชา
ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

 IMG_6710

พ.ต.ท. ชัยอนันท์ คุ้มภัย
รอง ผกก.ฝอ. วพ.

 IMG_0362

พ.ต.ท.หญิง นาตยา นิลวงศ์
สว. ฝอ. วพ

 thanasist

พ.ต.ต. ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐ์สุธี
สว.ฝอ. วพ.

 nava

ร.ต.อ.หญิง นาวา อันเสน
รอง สว.ฝอ.

 scan0003

ร.ต.ท. จักรพงศ์ กิตติถิรกุล
รอง สว.ฝอ. วพ.

 IMG_0365

ร.ต.ท. วิรุตย์ นิลมิตย์
รอง สว.ฝอ. วพ.

phupan

ด.ต.หญิง ภูพาน กินขุนทด
ผบ.หมู่-ลูกแถว

 

 

 IMG_0364

ส.ต.ท.หญิง สุทธิวรรณ พันธุ์กิติยะ
ผบ.หมู่-ลูกแถว

(ช่วยราชการ สง.ผบก.วพ.)

 

 

 

 

 

ด.ต.หญิง นิตยา ชามทอง

ผบ.หมู่-ลูกแถว

(ช่วยราชการ สง.ผบก.วพ.)