ธุรการกลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

 

 

 

ส.ต.ท.หญิง พิมพิชญา หญ้างวงช้าง

ผบ.หมู่-ลูกแถว

 

 

 

ส.ต.ต.หญิง พรรณผกา สืบเทพ

ผบ.หมู่-ลูกแถว