หลักการพยาบาล (ลพ.)

pranee

พ.ต.อ.หญิงปราณี เสนีย์

รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคหลักการพยาบาล( ลพ.)

 

 

 

 

พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
รศ.(สบ๕)

(ช่วยราชการ สง.พตร.)

naollaao

พ.ต.ท.หญิง นวลลออ ทวิชศรี
อาจารย์ (สบ๓)

 

12312466_1241057919245025_1294400600_n copy

พ.ต.ท.หญิง สุชัญญ์ญา มูลจันที
อาจารย์ (สบ๒)

 khemika

พ.ต.ต.หญิง เขมิกา ปาหา
อาจารย์ (สบ๒)