พิธีสำเร็จการศึกษา นักเรียนผู้ช่วยฯ ปีการศึกษา2558