สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดปากน้ำภาษีเจริญ มอบทุนการศึกษา

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage