พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage