กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วพ.รพ.ตร. และงานเกษียณอายุ วพ.รพ.ตร.

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage