รางวัลชนะเลิศประกวด KM รพ.ตร. ประจำปี 2559

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage