พิธีบูชาศาลพระภูมิ เนื่องในวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage