พิธีบูชาศาลพระภูมิ เนื่องในวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage