พิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage