เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้

๑. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ                            จำนวน ๑ อัตรา

๒. เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์       จำนวน ๑ อัตรา

๓. พนักงานพิมพ์ระดับ ๑                                  จำนวน ๒ อัตรา

๔. พนักงานทั่วไประดับ ๑                                 จำนวน ๑ อัตรา

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๗-๖๐๘๕ ได้ตามวันและเวลาราชการ

ข้อกำหนดและคุณสมบัติของผู้สมัคร