ประวัติ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ประวัติ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ใน พิธีเปิดห้องเกียรติยศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559