พิธีเปิดห้องเกียรติยศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 24 พฤศจิกายน 2559

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage