พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2 ปีการศึกษา2559

ชมภาพได้ที่ Nursepolicepage