ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี2560

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

แบ่งเป็นประเภท

  1. บุคคลทั่วไป
  2. โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ

รับสมัครออนไลน์ ที่ https://nursepolice.job.thai.com

ตั้งแต่ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์  2560

รายละเอียดการรับสมัคร และกำหนดการต่างๆอ่านได้จากเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง