การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล

ประมวลภาพทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/0B154wgxpFwGzbDNGZUhqZ3pjRFU?usp=sharing

 

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บน 5 มีนาคม 2017