ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานจุฬาฯ วิชาการ’ ๖๐ “จุฬาฯ เอ็กซ์โป – จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม”

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/0B154wgxpFwGzMkI4Um9ra1ZXSHM?usp=sharing