พิธีรดน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชิวัตร ตึก อก.รพ.ตร.

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บน 11 เมษายน 2017