ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เยี่ยมผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาการภาคสนาม ปีะจำปีงบประมาณ 2560 ที่ รพ.เขาย้อย และ รพ.แก่งกระจาน

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เยี่ยมผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาการภาคสนาม

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บน 2 พฤษภาคม 2017