พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

https://drive.google.com/open?id=0B154wgxpFwGzZHZBakRfdmJlY00  ประมวลภาพทั้งหมด

 

 

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บน 7 พฤษภาคม 2017