พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙) วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ประจำปี ๒๕๕๙) วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บน 8 มิถุนายน 2017