ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560