ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาล (Admissions) 2560