พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี้เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพย…

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บน 26 มิถุนายน 2017