วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอชื่นชม นศพต.ศุภิสรา ศิลปวรนันท์ ชั้นปี 2 เป็นตัวเเเทนนักศึกษาพยาบาลเหล่าทัพ/ตำรวจเข้าร่วมการสัมนา “มุมมองต่อการศึกษาพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยี เเละนวัตรกรรม” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลประจำปี 2560

วิ&#xe17

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจ เปรมชนก ด้วงเปรม ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมเเละจริยธรรม ประจำปี 2560 ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

วิ&#xe17

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเเสดงความชื่นชมภาคการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ที่ได้รับใบเกียรติบัตในการเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอ&#xe40

Read more