ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัวทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล(ตัวสำรอง ครั้งที่2) ปี2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุคคลทั่วไป และโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ (ตัวสำรอง ครั้งที่2) ประจำปีการศึกษา 2560