เชิญร่วมตอบแบบสำรวจจาก ETDA

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี2560จาก สำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้ที่เว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup/