วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจ เปรมชนก ด้วงเปรม ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมเเละจริยธรรม ประจำปี 2560 ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจ เปรมชนก ด้วงเปรม ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษาด…

โพสต์โดย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บน 25 กรกฎาคม 2017