ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(บุคคลทั่วไป)ตัวสำรอง ครั้งที่3 ปี2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(บุคคลทั่วไป)(ตัวสำรอง ครั้งที่3) ประจำปีการศึกษา2560