พิธีถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ65พรรษาของพระองค์ ในวันที่28กรกฎาคม2560 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าราชการและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พิ&#xe18

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอชื่นชม นศพต.ศุภิสรา ศิลปวรนันท์ ชั้นปี 2 เป็นตัวเเเทนนักศึกษาพยาบาลเหล่าทัพ/ตำรวจเข้าร่วมการสัมนา “มุมมองต่อการศึกษาพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยี เเละนวัตรกรรม” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลประจำปี 2560

วิ&#xe17

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจ เปรมชนก ด้วงเปรม ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมเเละจริยธรรม ประจำปี 2560 ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

วิ&#xe17

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเเสดงความชื่นชมภาคการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ที่ได้รับใบเกียรติบัตในการเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอ&#xe40

Read more

พ.ต.อ.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รอง ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐

พ.ต.&#xe

Read more

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี้เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พล.&#xe1

Read more