วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจ เปรมชนก ด้วงเปรม ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมเเละจริยธรรม ประจำปี 2560 ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

วิ&#xe17

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเเสดงความชื่นชมภาคการพยาบาลอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอาจารย์ที่ได้รับใบเกียรติบัตในการเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอ&#xe40

Read more

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี้เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พล.&#xe1

Read more