พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ที่ปรึกษา (สบ ๘) นำคณะผู้บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด บริจาคหนังสือและโปรแกรมห้องสมุด ให้กับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รักษาการแทนผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สุธี ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ คุณเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม ผู้มีอุปการคุณ ในการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักนักศึกษาพยาบาลตำรวจ จำนวน ๔ ทุน ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

Read more