พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ.รพ.ตร. และคณาจารย์ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้มีอุปการะคุณ ในการมอบ ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ จำนวน 5 ทุน ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สุธี ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ ชั้น 1 วพ.รพ.ตร.

Read more

พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ที่ปรึกษา (สบ ๘) นำคณะผู้บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด บริจาคหนังสือและโปรแกรมห้องสมุด ให้กับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รักษาการแทนผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สุธี ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์

Read more