พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี้เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พล.&#xe1

Read more

วันที่ 26 เม.ย. 2560 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ครั้งที่ 2/2560

 

Read more