วันที่ 26 เม.ย. 2560 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ครั้งที่ 2/2560

 

Read more

พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่งในวันครบรอบ ๑oo ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://drive.google

Read more